Bestuur Stichting Jong

Missie

Onze missie is een bijdrage te leveren aan een gezond, veilig en positief opgroei- en opvoedklimaat voor alle jongeren in de gemeente Goirle waarbij alle jongeren moeten kunnen opgroeien tot volwaardige burgers die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en hun omgeving.
Dat doen we vooral door jongeren te helpen zichzelf en hun capaciteiten en talenten te ontdekken en ontwikkelen. De eigen kracht van de jongere en zijn/haar omgeving is hiervoor altijd ons uitgangspunt.
We hebben extra aandacht voor kwetsbare jongeren die (tijdelijk) wat extra ondersteuning kunnen gebruiken en weten goed hoe hierbij gebruik te maken van ons netwerk.

Visie

Onze jongerenwerkers zoeken de jongeren actief op in hun leefomgeving en werken daarbij vanuit presentie. Contact leggen, de jongere leren kennen, een relatie en vertrouwen opbouwen is hierbij ons uitgangspunt. Van daaruit bekijken we wat we voor de jongere kunnen betekenen.

De jongerenwerkers van Stichting Jong kunnen dat als geen ander. Onze lokale verankering zorgt ervoor dat we uitstekend bekend zijn met alle milieus in de leefwereld van Goirlese jongeren en dat we hen al jonge leeftijd tegenkomenen; op school, verenigingen, op straat en in Jongerencentrum Mainframe. Dat betekent dat we problemen al in een vroeg kunnen signaleren. Waar nodig wordt dan ondersteuning op maat geboden, soms door een klein steuntje in de rug of door een traject op maat uit te zetten. Onze jongerenwerkers hebben ruime kennis van zowel individuele als groepsbegeleidingsmethoden en processen. En ook hier geldt dat we, mede door onze lokale verankering kunnen putten uit een uitgebreid netwerk dat we indien nodig kunnen inschakelen bij de ondersteuning van jongeren.

Onze jongerenwerkers stimuleren de zelfredzaamheid van jongeren en spreken hen aan op hun talenten en ook hun verantwoordelijkheden. We doen dit met maatwerk en luisteren goed naar de wensen en behoeften van de individuele jongere en houden rekening met zijn/haar mogelijkheden en omstandigheden. We bieden jongeren een veilige omgeving waarin zij kunnen oefenen en betrekken ook anderen bij dit proces.

Wil je meer weten, neem dan vooral contact met ons op.