In veilige handen

Vanzelfsprekend vinden wij dat kinderen en jongeren bij activiteiten van Stichting Jong veilig moeten zijn.Het bestuur heeft daarom een gedragscode en omgangsregels vastgesteld.

De teksten van deze code en regels zijn gebaseerd op modellen die in opdracht van het ministerie van Justitie zijn opgesteld door de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk in het kader van het project In Veilige Handen. Dat project is bedoeld ter ondersteuning van vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen en adequaat omgaan met seksueel misbruik. (Zie www.nov.nl).

Ook werken we met een meldprotocol.

Daarnaast vraagt het bestuur van vrijwilligers die vast – of in elk geval frequent – meewerken aan activiteiten van en voor Stichting Jong een V.O.G (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen en de gedragscode te ondertekenen. Meer informatie over de V.O.G is te vinden op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verklaring-omtrent-het-gedrag#ref-justitie.

Omgangsregels

Het bestuur van Stichting Jong vindt afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze organisatie alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden. In onze omgangsregels hebben we alles op een rijtje gezet. Dit regels geldendt voor iedereen die meewerkt of meedoet met activiteiten van Stichting Jong

Lees de Omgangsregels (PDF)

Gedragscode

Werken met minderjarigen, kinderen of jongeren, kan erg leuk en inspirerend zijn. Logisch dus dat veel mensen graag juist vrijwilligerswerk doen met kinderen en jongeren. Maar juist omdat zij in meer of mindere mate afhankelijk zijn van de volwassene, vindt Stichting Jong het heel belangrijk om daar goed mee om te gaan.

Veel grenzen in het contact tussen medewerkers en bezoekers in het jongerenwerk zijn niet eenduidig. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en jongeren in alle situaties gelden. Daarom heeft Stichting Jong voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger of als stagiair(e), vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en niet tegen de gedragscode in zult handelen.

Lees de Gedragscode vrijwilligers (PDF)

Meldprotocol

Dit protocol beschrijft hoe te handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel misbruik/ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden.

Het protocol biedt bescherming aan de melder/degenen die naar het protocol handelen, aan het vermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt. Het protocol geeft ook de verplichting om te handelen op de vastgelegde manier.

Lees het Meldprotocol (PDF)