ANBI-status

Stichting Jong en Jongerencentrum Mainframe hebben de ANBI-status. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI heeft geen winstoogmerk.
Vanwege deze ANBI-status zijn wij verplicht een aantal gegevens op internet te publiceren. De meest recente gegevens zijn altijd te vinden op de website van Transparante ANBI.